izaberi jezik

Croatian English German Italian

Nacionalni park Krka

Rijeka Krka je krški fenomen, koja, probijajući se prema moru, oblikuje brojna jezera, slapove i brzace. Izvire u podnožju planine Dinare, kraj grada Knina.

Zbog prirodnih ljepota i geoloških karakteristika veći dio područja oko rijeke Krke proglašen je nacionalnim parkom 1985. god. Obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke; dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina.

Najimpresivniji i najposjećeniji slapovi su Skradinski buk i Roški slap. Roški slap je dobro pristupačan i može se posjećivati tijekom cijele godine. Na dužini od 650 m tvori ga 12 slapova, s ukupnim padom od 27 m. Na lijevoj obali Krke se nalaze mlinice (mali mlinovi, služe za mljevenje pšenice i kukuruza) na slapovima od kojih su neke i danas u uporabi.

Cijeli dan autobusom, te brodom od Skradina do Skradinskog buka, ulaznice, vodič.

Posjeta gradu Šibeniku, katedrala.

Back to top